Къща музей „Велик Княз Николай Николаевич”, град Пордим

Паметник на културата с национално значение

 

Къща музей „Велик княз Николай Николаевич” е една от Военноисторическите къщи музеи създадени през 1907 година по инициатива на Комитета „Цар Освободител Александър ІІ”, открити през 1907 г.

Експозицията отразява дейността на Главната квартира на руската армия по време на пребиваването на главнокомандващия Дунавската руска армия по време на Руско-турската война 1877-1878 г. генерал Николай Николаевич  и император Александър ІІ в Пордим от 26 октомври до 10 декември 1877 г. Отделено е специално внимание и на участието на руската артилерия във войната.

Експозицията е уредена в къ­ща­та на Иван Стой­ков-Тро­ян­ча­ни­на, стро­е­на през пе­ри­о­да 1862-1865 г. и откупена от българската държава за музей. В този дом в присъствието на граф Н. Игнатиев, ген. Н. Обручев, ген. Д. Милютин, ген. Е. Тотлебен, ген. Й. Гурко се про­веж­дат во­ен­ни съ­ве­ти и се взе­мат важ­ни стра­те­ги­чес­ки ре­ше­ния за хо­да на вой­на­та, блокадата на Плевен, зимното преминаване на Балкана. Тук е изготвен проектът на Сан-Стефанския мирен договор, подписан на 3 март 1878 г.

В експозицията са представени военни униформи на различни родове войски от руската армия, дарени от руското Военно министерство за уреждането на музея, походно легло на княз Н. Николаевич, маса със столчета, самовар и печка от уредбата на руската Главна квартира през 1877 г.

В Артилерийската зала са представени мортира, Брянск 1847 г.,  9-ф. оръдие  № 161 с предник, 1867 г., 3-ф. оръдие „Бродуел”, 1872 г. и артилерийски принадлежности използвани от руската артилерия в боевете при Плевен по време на ІІІ-я щурм.

При музея е изграден мемориален парк с оригинална ограда, в която са апликирани дула на руски оръдия, цеви на пушки, щикове, саби, гранати и инженерно имущество. В парка е уредена открита експозиция с 24-ф. оръдия от руската крепостна артилерия, 1874 – 1877 г. със зарядни ракли; батарея от 10-цевни руски картечници и пирамида от снаряди.

  • Работно време:

    8.00 – 12.00 ч. 13.30 – 17.30 ч. /зимно и лятно/
    Почивен ден – събота и неделя

    Вход свободен

Google Map