Експозиция „Плевенска епопея 1877 г.”

Експозицията е посветена на Плевенската епопея 1877 г. и  проследява най-важните моменти от боевете при Плевен, мястото и значението на града в хода на войната. Най-богатата в България експозиция, свързана с Руско-турската война 1877-78 г., представя оригинални материали дарени от Руското и Румънско военни министерства за уреждане на Военноисторическите музеи през 1903-1907 г.

В Първа зала са експонирани руски и румънски униформи на различни родове войски, хладно и огнестрелно оръжие на руската армия – пушки, карабини, револвери, саби, руско инженерно имущество.

Втора зала представя руски и румънски ордени, медали и почетни знаци за Руско-турската война 1877-1878 г, мундир, калпак и лични вещи на княз Н. Николаевич, главнокомандващ руската армия; лични вещи на ген. М. Д. Скобелев и на други участници във войната; румънско огнестрелно оръжие.

Третата зала е посветена на героите от Плевенската епопея 1877 г. и българското опълчение. Представени са реликви от бойното поле при Плевен по време на Плевенската епопея 1877 г., които напомнят за воините, останали завинаги край Плевен – детски къдрици, намерени сред личните вещи на убит руски войник; икони, кръстчета и лични вещи на загинали руски войници; свидетелства и лични вещи на опълченци от Плевен.

Четвърта зала представя трофейно турско оръжие; части от бинокъл на Рифат паша, турски пръстени, печати и медали; пленено турско бойно знаме; руска телеграфна карета и телеграфен апарат.

Открита експозиция: 4-, 9- и 24-ф. оръдия с предник и зарядна ракла; 9-ф. оръдие  система „Круп” и 10-цевна картечница, 1871 г.

 • Работно време:

  Зимно работно време:
  (от 1 ноември до 31 март)
  09.00 – 12.00 ч.
  12.30 – 17.30 ч.

 • Лятно работно време:

  (от 1 април до 31 октомври)
  09.30 – 12.00 ч.
  12.30 – 18.00 ч.

  Почивен ден – неделя и понеделник

Google Map