Христина Кръстева

Длъжност: счетоводител, зав. отдел "Финансово-счетоводен"
Телефон: 0877145617
Email: mail@mail.com