Татяна Трифонова

Длъжност: реставратор, р-л "Ателие за консервация и реставрация"