д-р Галин Димитров

Position: Главен уредник, ръководител отдел Направление:„Научно-експозиционен, фондове и Научен архив”
Phone: 0877145571

Биографични данни:

1989–1994 г.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност „Български език и история“, висше образование, магистър

 

2016 – 2017 г.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност „Културно-историческо наследство в България и Русия“,

висше образование, магистър

 

2017 – 2020 г. – редовен докторант в Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

2022 г. – доктор по „История на България“

 

От 2000 г. работи във Военноисторически музеи – Плевен

 

Публикации:

▪„Знаци за отличия от Плевенската епопея 1877 г.” –Известие на музеите в Северозападна България, т. 30, 2004 г.;

▪„Участието на български преселници в Русия в Руско-турската война 1877-1878г. на Балканския полуостров”, Сборник Военноисторически музеи-Плевен, т.1, 2008 г.;

▪„Участието на кримските българи в освобождението на България”, Сборник Военноисторически музеи-Плевен, т. 2, 2010 г.;

▪„Военноисторическите музеи в пресата 1907 г.”,  Сборник Военноисторически музеи-Плевен, т. 3, 2012 г.;

▪„Масови преселения на българите след въстанията от 80-те години на XVII век“ – В: Добруджа, т. 33, Силистра, 2019 г.;

▪„Относно създаването на т. нар. Македонски полк в Украйна“ – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 13. Велико Търново, 2019г.;

▪„Архивът на Гложенското поборническо-опълченско дружество „Шипка”, във фонда на Регионален военноисторически музей – Плевен”, Известия на исторически музей Кюстендил, т. XXI;

▪„Колекции от фонда на Регионален военноисторически музей – Плевен“ – В:Музейните колекции: формиране, съхранение, изследване, представяне,Шумен, 2020 г.

▪„122-ри пехотен Тамбовски полк в Руско-турската война 1877-1878 г.”,  „Мизия от древността до днес”, РИМ – Плевен, т. 2, 2020 г.;

▪„Относно създаването на Българския „поселенный“ полк (1776–1783) в Украйна“ – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 14. Велико Търново, 2021 г.

 

▪ Над двадесет научнопопулярни статии в печатни и електронни медии.

▪ Участия в над петнадесет телевизионни предавания и документални филми,  свързани с тематиката на музея.

▪ Над тридесет интервюта за новинарски и информационни емисии.

▪Над десет презентации на хладно и огнестрелно оръжие от Руско-турската война 1877–1878 г.

▪ Участие в подготовката на всички изложби на Военноисторически музеи – Плевен след 2014 г.

 

Председател на секция „Военна история” към  Съюза на учените в България – клон Плевен