logo

Съобщение

Работно време обекти РВИМ - Плевен:
Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” и Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец” ще работят на 30 април, 1, 4, 5 и 6 май 2021 г.

Къща музей „Цар Освободител Александър II” ще работи на 30 април, 4 и 5 май 2021 г.

На 2 и 3 май 2021 г. обектите на Регионален военноисторически музей – Плевен няма да работят

Уроци по родолюбие „Освобождението на България – 3 март 1878 г.”
 В периода 18 февруари – 27 февруари 2019 г. в Експозиция „Плевенска епопея 1877 г.” и Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” специалисти от Регионален военноисторически музей – Плевен проведоха открити уроци по родолюбие „Освобождението на България – 3 март 1878 г.” с ученици от I до VII клас от 13 паралелки на следните училища: НУ „Отец Паисий”, НУ „Единство”, ОУ „Цветан Спасов”, СУ „Хр. Смирненски”, СУ „П. К. Яворов”, гр. Плевен и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Горна Митрополия.
 След разглеждане на експозиционните зали, учениците взеха участие в специално подготвена за тях викторина, като с готовност отговаряха на въпросите на музейните специалисти и показаха, че са добре запознати със събитията по време на Руско-турската война 1877 – 1878 г. и Плевенската епопея 1877 г. 

 Уроците в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” завършиха с прожекцията на филм за Руско-турската война 1877 – 1878 г. и освобождението на България.