logo

Съобщение

Работно време обекти РВИМ - Плевен:
Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” и Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец” ще работят на 30 април, 1, 4, 5 и 6 май 2021 г.

Къща музей „Цар Освободител Александър II” ще работи на 30 април, 4 и 5 май 2021 г.

На 2 и 3 май 2021 г. обектите на Регионален военноисторически музей – Плевен няма да работят

10 декември 2016 г. Постерна изложба „Неизвестният Плевен"
 Изложбата „Неизвестният Плевен – краят на ХІХ и началото на ХХ век”е един от модулите по проект на Военноисторически музеи – Плевен за популяризиране на културно-историческото наследство и движимите културни ценности от музейния фонд в достъпна градска среда, извън залите на музея. Над 80 фотоса на оригинални снимки представят Плевен в края на ХІХ и началото на ХХ век.


 Изложбата е във формат от 12 постера, които показват града в навечерието на „Руско-турската война 1877-1878 г.” и промените в неговия облик в годините след Освобождението – архитектура, строителство, инфраструктура, жилищни и обществени сгради, църкви, училища, читалище и театър, първите именувани улици и площади, пазари, търговия, индустрия, банково и болнично дело, образование и култура. 


 Специално място е отделено на улица „Александровска” – главната улица на Плевен, паметника на Свободата – първият паметник в Плевен, открит през 1879 г., изграждането на Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ”, Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец”, Скобелев парк-музей, както и на личности и събития, свързани с обществения живот и културното развитие на Плевен.