logo

10 декември 2012 г. - Изложба „Руско-турската война в творби от художествения фонд на ВИМ Плевен”
По повод 10 декември и 135–та годишнина от освобождението на Плевен, на оградата на Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ” бе експонирана изложба на открито „Руско-турската война 1877-1878 г. и Плевенската епопея в творби от художествения фонд на Военноисторически музеи – Плевен - Освобождението в художествени образи”. Изложбата бе открита в присъствието на Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Цачева.

 Основите на художествената колекция на Военноисторическите музеи се полагат още при тяхното създаване в началото на 20-и век от Комитета „Цар Освободител Александър ІІ”, в който влизат известни български художници и скулптори. Оттогава датира и портретната галерия на Военноисторическите музеи, когато по поръчка на Комитета известният зограф Господин Желязков рисува параден портрет на Александър ІІ в цял ръст за къща музей „Цар Освободител Александър ІІ”, който и днес е една от най-ценните творби  в художествената ни колекция.  Към началото на миналия век се отнасят и най-ценните портрети в сбирката – живописните образи на румънския княз Карол І, подарен от румънското правителство, и на генерал Леонов, дар от съпругата му. И плевенските творци често се обръщат в творчеството си към темата за Руско-турската война 1877-1878 г. и Плевенската епопея.
 Между тях са такива ярки и талантливи художници като Христо Бояджиев – един от авторите на Плевенската панорама, добър портретист, представен в настоящата изложба и с прекрасни тематични композиции; Сашо Рачев  – творец на исторически платна и добър пейзажист, пресъздал почти всички важни моменти от освобождението на Плевен; Георги Димитров – самобитен самоук художник, автор на цяла галерия от художествени образи на герои от Плевенската епопея. В творбите на Дионисий Дончев, Данаил Мицев, Захари Гетов, Иван Иванов, Владимир Кавалджиев и други добре познати плевенски художници също присъстват темите от Освободителната война.  
Достойно място в колекцията заемат и копията на прочути картини от известни художници, като Верещагин, Поленов, Ковалевски, Григореску, няколко от които са представени в настоящата изложба. Художествените образи от Руско-турската война 1877-1878 г., отразени в рисунки, акварели, гравюри, литографии, платна и скулптурни композиции представляват днес ценен извор за времето от Освобождението на България.