logo

Експозиция "Плевенска епопея 1877 г."

На площ около 400 кв.м. е представена най-богатата в България експозиция от оригинални материали, свързани с Руско-турската война 1877-78 г. Част от тях са предоставени от Руското и Румънско военни министерства още при уреждането на Военноисторическите музеи през 1903-1907 г. През годините фондовете се попълват с много нови материали, издирени от музейни специалисти, подарени от участници във войната и техните потомци, от граждани. Многобройните предмети, намерени на бойните полета, свидетелстват за кръвопролитните сражения, водени край Плевен и напомнят за загиналите тук войни.

В хронологичен ред е проследена Плевенската епопея. Показано е мястото и значението на Плевен в хода на войната. Отделни зали са отредени на бележитите командири от руската и румънска армии и на героите от сраженията за Плевен. Представени са: въоръжение и униформи, лични вещи на участници в боевете, военно оборудване, артилерийски принадлежности и пионерни инструменти.

Работно време:

Зимно работно време:

(от 1 ноември до 31 март)

09.00 – 12.00 ч.

12.30 – 17.30 ч.


Лятно работно време:

(от 1 април до 31 октомври)

09.30 – 12.00 ч.

12.30 – 18.00 ч.

Почивен ден – неделя и понеделник


Телефон за контакти: 064/823 502, 822 691

Image
Лични вещи на главнокомандващия руската армия Великий княз Николай Николаевич
Image
Руска телеграфна карета