logo

Съобщение

РЕГИОНАЛЕН  ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

На 14 април 2017 г. ще работят Експозиция „Плевенска епопея 1877 г.” в РИМ, Къща музей „Велики Княз Н.Николаевич” и Къща музей „Негово Кралско Величество Карол І” в гр. Пордим.

На 14 и 15 април 2017 г. ще работят Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец” и Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ”. 

На 16 и 17 април 2017 г. музейните обекти

НЯМА ДА РАБОТЯТ

18 юни 2010г. - Финализиране на проекта „Панорама за всички”
    Във връзка с финализиране на проекта „Панорама за всички” за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания до залите на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, на 18 юни 2010 г. в панорамата се състоя официалното откриване и въвеждане в експлоатация на новоизградените съоръжения.    Проектът е реализиран от Дирекция „Военно-исторически музеи” и Община Плевен със средства на Министерството на труда и социалната политика, чрез Агенцията за хора с увреждания. Специалните съоръжения – асансьор и   платформа - осигуряват  безпроблемен достъп на хора с увреждания на инвалидни колички до най-голямата и красива зала в комплекса – панорамната. Целевата група, която ще се възползва от реализацията на проекта включва хората с физически увреждания от всички възрастови и социални групи.