logo

18 юни 2010г. - Финализиране на проекта „Панорама за всички”
    Във връзка с финализиране на проекта „Панорама за всички” за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания до залите на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, на 18 юни 2010 г. в панорамата се състоя официалното откриване и въвеждане в експлоатация на новоизградените съоръжения.    Проектът е реализиран от Дирекция „Военно-исторически музеи” и Община Плевен със средства на Министерството на труда и социалната политика, чрез Агенцията за хора с увреждания. Специалните съоръжения – асансьор и   платформа - осигуряват  безпроблемен достъп на хора с увреждания на инвалидни колички до най-голямата и красива зала в комплекса – панорамната. Целевата група, която ще се възползва от реализацията на проекта включва хората с физически увреждания от всички възрастови и социални групи.