logo

Съобщение

От 12.00 до 13.00 ч. се преустановява приемът на посетители в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” поради обедна почивка и извършване на дезинфекция.  
14 юли 2009г. - Най-богатата колекция от хладно и огнестрелно оръжие от втората половина на ХІХ в
    Плевенските Военноисторически музеи притежават най-богатата колекция в България от хладно и огнестрелно оръжие от втората половина на ХІХ век и Руско-турската война 1877/78 г., което повече от 100 години предизвиква интереса на  посетители, специалисти и колекционери.
    По време на войната в руската армия се използва едно изобретение – скорострелните пушки-картечници, първообрази на бъдещото скорострелно автоматично оръжие. Забележителни за времето си са картечниците на оръжейния конструктор Ричард Гатлинг, произвеждани в модификации с 4, 6, 8 и 10 цеви. На балканския боен театър участват 24 такива картечници, от които във фондовете на Плевенските Военноисторически музеи се съхраняват 16 броя 6 и 10 - цевни картечници “Гатлинг”. 10 - цевните са произвеждани от Колтовските оръжейни заводи в Америка и са с редица подобрения от руския конструктор генерал-майор Горлов. Цевите са разположени около централна ос с два диска, затворите са тип цилиндрично пълзящи. При 6–цевните цевите са покрити с месингов кожух и се привеждат в движение от манивела, заклинена на оста. Всяко завъртане осигурява по един изстрел от цев. За една минута могат да се реализират около сто оборота.
    Image

Image 
   
      Във връзка с реализирането на проект за възстановяване автентичния им вид, Дирекция “Военно-исторически музеи” продължава дейността си по реставрацията на тези картечници. Проектът предвижда пълно демонтиране, почистване и максимално възстановяване на всички повдигателни и действащи механизми и привеждане на картечниците в подходящ експозиционен вид. 
    Съществени трудности в процеса на работа оказват силните корозионни процеси на метала и механичните увреждания, получени след стогодишно престояване на открито. Силно разрушените картечни сандъчета се ремонтират по образец и се връщат на съответните им места. Изработват се нови дървени колела по образец.

Image

 
   При възстановяване на картечниците ценна помощ оказват специалисти от металургичния завод „Вапцаров”, които с мощен песъкоструйник отстраняват стари натрупвания от блажни бои и корозия.
    При реставрацията една от задачите на музейните специалисти е да постигнат раздвижване на пакета от цеви с ръкохватка.
    Независимо от атмосферните увреждания и умората на метала, високото му качество позволява цялостно възстановяване на ценните експонати.
    Възстановените картечници “Гатлинг” се експонират на закрито, но с възможност   при желание посетителите да се докоснат до тях и да получат представа за тяхната функционалност.

Image