logo

Съобщение

Панорама "Плевенска епопея 1877 г." отваря за посещение от 16 май 2020 г. с лятно работно време: 9.00 - 12.00 ч. 12.30 - 18.00 ч.
Последната група влиза в 17.30 ч.

6 юли 2009г. - Посещение на Военноисторическите музеи за първото полугодие на 2009 г.
    През първото полугодие на 2009 г. Плевенските Военноисторически музеи посрещнаха 97 902 посетители, от които 5452 - чужденци. В сравнение със същия период на 2008 г. се отчита увеличение на посещението с 6936 посетители. С 4000 повече са учениците, посетили музейните обекти, което се дължи както на възобновените екскурзии в края на учебната година, така и на организираните интересни изложби по проекта „Уникални реликви от Българското възраждане”. По традиция най-много са чуждите туристи от Германия, като тази година почти двойно повече са туристите от Кипър и Гърция.
    През залите на панорама ”Плевенска епопея 1877 г.” преминаха 50 566 посетители,  които са с 5 511 повече от първото шестмесечие  на 2008 г.