logo

Съобщение

От 12.00 до 13.00 ч. се преустановява приемът на посетители в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” поради обедна почивка и извършване на дезинфекция.  
2 март 2009г. - Изложба “Уникални реликви от епохата на Възраждането"
  На 2 март 2009г. в  къща музей „Цар Освободител Александър ІІ” се откри изложбата “Уникални реликви от епохата на Възраждането и националноосвободителните борби на българския народ”. За пръв път в Плевен се показват две безценни реликви – револверните саби на войводите Хаджи Димитър и Стефан Караджа. 
Те ни връщат към спомена за една от най-героичните страници в историята на българското  национално освободително движение - паметната 1868г. и към подвига на героичните войводи. Слово при откриването произнесе ст.н.с. д-р М.Аспарухов – директор на Военноисторически музеи Плевен. Тази изложба е поредната проява от голям експозиционен проект на Военноисторически музеи, целящ да представи на гражданите на Плевен част от богатото културно-историческо наследство от епохата на Българското Възраждане.  Изложбата ще гостува в Плевен до края на месец март.

  Кадри от изложбата: