logo

Съобщение

Работно време обекти РВИМ - Плевен:
Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” и Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец” ще работят на 30 април, 1, 4, 5 и 6 май 2021 г.

Къща музей „Цар Освободител Александър II” ще работи на 30 април, 4 и 5 май 2021 г.

На 2 и 3 май 2021 г. обектите на Регионален военноисторически музей – Плевен няма да работят

Национален конкурс за детска рисунка "Освобождението"

 


С Т А Т У Т

І. СЪЩНОСТ
Конкурсът “Освобождението” се провежда ежегодно по повод Националния празник на Република България – 3 март. Творбите на малките художници представят по избор портрети на герои, паметници на признателност и сражения, свързани с националноосвободителните борби на българския народ и Руско-турската Освободителна война 1877/78 г.
ІІ. ЦЕЛИ
Да провокира историческата памет и насърчи участниците в конкурса към обогатяване на знанията по българска история.
Да даде възможност на учениците да открият и отразят с художествени средства факти и събития по посочените теми, използвайки разнообразни исторически, литературни и художествени извори.
Да даде възможност за изява на малките художници в областта на изобразителното изкуство.
ІІІ. ОРГАНИЗАТОР
Конкурсът се организира от Дирекция ”Военно- исторически музеи” и Община Плевен, с подкрепата и съдействието на Министерство на образованието и науката.
ІV. УЧАСТНИЦИ
Конкурсът е отворен за ученици от 1 до 8 клас от всички видове училища. Не се допуска участие на деца от художествени школи.
Участниците сами избират конкретната тема на рисунката, съобразно своите интереси и в съответствие с конкурсната тема.
Техниката на изпълнение на рисунката – графика, акварел, туш, пастел и др. е по избор на участниците. На обратната страна на творбите да са означени име, възраст, клас, училище и населено място на ученика.
За участие в конкурса се допускат индивидуални и групови творби.
 V. ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНЯВАНЕ
Конкурсните работи се представят на адрес:

Дирекция ”Военно-исторически музеи”
Ул.”Васил Левски” 157 п.к.195
5800 Плевен
За контакти -тел.064/83 02 51  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Оценяването се извършва от компетентно жури.

Най-добрите рисунки участват в изложба, която се експонира в залите на панорама ”Плевенска епопея 1877г.”
Творбите не се връщат и остават във фонда на Дирекция ”Военно-исторически музеи” - Плевен.
VІ. НАГРАДЕН ФОНД
Специална награда на Министерство на образованието и науката
Голяма награда на Дирекция “Военноисторически музеи”- Плевен
Две първи награди
Две втори награди
Две трети награди
По пет поощрителни награди