logo

Съобщение

РЕГИОНАЛЕН  ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

На 14 април 2017 г. ще работят Експозиция „Плевенска епопея 1877 г.” в РИМ, Къща музей „Велики Княз Н.Николаевич” и Къща музей „Негово Кралско Величество Карол І” в гр. Пордим.

На 14 и 15 април 2017 г. ще работят Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец” и Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ”. 

На 16 и 17 април 2017 г. музейните обекти

НЯМА ДА РАБОТЯТ

07 декември 2007г. - Научна конференция

   Дирекция ”Военноисторически музеи” организира научна конференция на тема ”Руско-турската война 1877-1878г. и Плевенската епопея - проблеми и предизвикателства”, която бе проведена на 07.12.2007 г. от 10.00 часа в панорама ”Плевенска епопея 1877 г.”  с  научен ръководител - н.с. Слави Тодоров от Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа", гр.Казанлък., който изнесе доклад на тема "За несъстоялото се активно взаимодействие между Сюлейман паша и Осман паша по време на боевете на Шипка в 1877г."

  Бяха изнесени общо осемнадесет доклада. В конференцията взеха участие музейни работници и специалисти от Регионален исторически музей - Силистра, Регионален исторически музей - Велико Търново, дружество "Краезнание" - Плевен, журналисти и общественици от София и Плевен.