logo

Съобщение

Във връзка със Заповед № РД 10-281/10.03.2020 на Кмета на Община Плевен се преустановява приемането на посетители в Панорама "Плевенска епопея 1877 г." и останалите обекти на РВИМ-Плевен до второ нареждане!
07 декември 2007г. - Научна конференция

   Дирекция ”Военноисторически музеи” организира научна конференция на тема ”Руско-турската война 1877-1878г. и Плевенската епопея - проблеми и предизвикателства”, която бе проведена на 07.12.2007 г. от 10.00 часа в панорама ”Плевенска епопея 1877 г.”  с  научен ръководител - н.с. Слави Тодоров от Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа", гр.Казанлък., който изнесе доклад на тема "За несъстоялото се активно взаимодействие между Сюлейман паша и Осман паша по време на боевете на Шипка в 1877г."

  Бяха изнесени общо осемнадесет доклада. В конференцията взеха участие музейни работници и специалисти от Регионален исторически музей - Силистра, Регионален исторически музей - Велико Търново, дружество "Краезнание" - Плевен, журналисти и общественици от София и Плевен.