logo

Библиотека

Библиотека
Библиотека към Дирекция ВИМ

През 1907 г. при откриването на Военноисторическите къщи – музеи се оценява необходимостта от събирането на научна литература. Първи сведения за наличието на библиотека дава Стоян Заимов в своите книги “Пътни бележки за светите места на признателна България” и “Юбилейний пътеводител”. Първоначално тя се състои 107 броя книги - издания на руското военно министерство, отнасящи се до Освободителната война и до историята на руската армия, подарени от Руското императорско правителство и няколко броя от Румънското кралско правителство, чрез военните  министерства.

В своята 100-годишна история библиотеката обогатява своя фонд със специализирана историческа литература на български, руски, румънски, турски, английски, немски, френски и др. езици. Много ценни са книгите за Руско-турската  война 1877-1878 г., издадени по време на войната,  веднага след нея и до края на ХІХ век.

Едно от най-старите издания, съхранявани в библиотеката е книгата на генерал-майор Бутурлин Д.П. “Картина войнъ Россiи съ Турцiею въ царствования императрицы Екатерины ІІ и императора Александра І” в превод от френски, издадена през 1829 г. в Санкт Петербург.

Във фонда на библиотеката се намират и първите музейни пътеводители, издадени в България през 1907 г., даващи описание на Военноисторическите музеи в навечерието на тяхното откриване.