logo

Уроци по родолюбие „Освобождението на България – 3 март 1878 г.”
 В навечерието на Националния празник на България 3 март, от 18 до 27 февруари 2020 г. в Експозиция „Плевенска епопея 1877 г.” и Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” се проведоха уроци по родолюбие „Освобождението на България – 3 март 1878 г.”.  В тях взеха участие ученици от I до VII клас от НУ „Единство”, НУ „Патриарх Евтимий”, ОУ „Цветан Спасов”, ОУ „Петър Берон” и ОУ „Никола Вапцаров”, гр. Плевен.