logo

Работно време и противоепидемични мерки за обектите на РВИМ-Плевен
 Във връзка със Заповед № РД01-256/11.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, обектите на РВИМ – Плевен работят за посетители при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки и осигуряване на здравословна среда за посетителите и служителите на РВИМ – Плевен:
 - Пропускателният режим за посещение е с интервал от  15 мин. и след  задължителна дезинфекция на ръцете.
 - Не се допускат посетители без предпазни маски, /в т.ч. кърпа, шлем, шал и др./ в обекта.
 - Допускат се до 15 човека, като посетителите влизат по един,  при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.,
 - Движението на посетителите в залите на обекта се извършва еднопосочно.
 - Персоналът задължително ползва индивидуални предпазни средства при обслужване на посетителите.
 - Преустановява се приемането на посетители на всеки два часа по половин час, за дезинфекция на подове и повърхности (парапет, дръжки на врати, смесители на мивки и др. повърхности).
 - Не се допускат посетители със симптоми на вирусни заболявания, кашлица, кихане и видимо недобро здравословно състояние.
 - Извършва се задължително периодично почистване/дезинфекция на работното място и проветряване, спазване инструктажа за лична хигиена на персонала.
 - Неспазващите санитарните мерки на територията на музейния обект ще бъдат помолени да напуснат незабавно и няма да бъдат допускани отново.