logo

Уроци по родолюбие „Освобождението на България – 3 март 1878 г.”
 В периода 18 февруари – 27 февруари 2019 г. в Експозиция „Плевенска епопея 1877 г.” и Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” специалисти от Регионален военноисторически музей – Плевен проведоха открити уроци по родолюбие „Освобождението на България – 3 март 1878 г.” с ученици от I до VII клас от 13 паралелки на следните училища: НУ „Отец Паисий”, НУ „Единство”, ОУ „Цветан Спасов”, СУ „Хр. Смирненски”, СУ „П. К. Яворов”, гр. Плевен и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Горна Митрополия.
 След разглеждане на експозиционните зали, учениците взеха участие в специално подготвена за тях викторина, като с готовност отговаряха на въпросите на музейните специалисти и показаха, че са добре запознати със събитията по време на Руско-турската война 1877 – 1878 г. и Плевенската епопея 1877 г. 

 Уроците в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” завършиха с прожекцията на филм за Руско-турската война 1877 – 1878 г. и освобождението на България.