logo

Съобщение

РЕГИОНАЛЕН  ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

На 26 и 27 април 2019 г. ще работят:
- Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”
- Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец”
- Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ”. 
На 26 април 2019 г. - Експозиция „Плевенска епопея 1877 г.”.
 
На 28 и 29 април 2019 г. музейните обекти няма да работят.

От Ръководството
Уроци по родолюбие „Освобождението на България – 3 март 1878 г.”
 В периода 18 февруари – 27 февруари 2019 г. в Експозиция „Плевенска епопея 1877 г.” и Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” специалисти от Регионален военноисторически музей – Плевен проведоха открити уроци по родолюбие „Освобождението на България – 3 март 1878 г.” с ученици от I до VII клас от 13 паралелки на следните училища: НУ „Отец Паисий”, НУ „Единство”, ОУ „Цветан Спасов”, СУ „Хр. Смирненски”, СУ „П. К. Яворов”, гр. Плевен и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Горна Митрополия.
 След разглеждане на експозиционните зали, учениците взеха участие в специално подготвена за тях викторина, като с готовност отговаряха на въпросите на музейните специалисти и показаха, че са добре запознати със събитията по време на Руско-турската война 1877 – 1878 г. и Плевенската епопея 1877 г. 

 Уроците в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” завършиха с прожекцията на филм за Руско-турската война 1877 – 1878 г. и освобождението на България.