logo

Съобщение

От 12.00 до 13.00 ч. се преустановява приемът на посетители в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” поради обедна почивка и извършване на дезинфекция.  
6 декември 2018 г. Изложба „Книги от златния фонд на Регионален военноисторически музей – Плевен”
 На 6 декември 2018 г. в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” бе открита изложба „Книги от златния фонд на Регионален военноисторически музей – Плевен”. Проявата, която е част от Програмата на Община Плевен за честване на 10 декември – Ден на признателност на гражданите на град Плевен към загиналите за неговото освобождение, откри директорът на Регионален военноисторически музей – Плевен Емилия Зорнишка. Книгите, представени в изложбата са издания от края на XIX и началото на XX век и се съхраняват в специализираната библиотека на музея. По-голямата част от тях са дарения – от Руското военно министерство и Румънското военно министерство, различни институции и частни лица. Съдържанието им е тясно свързано с  Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. Първите книги пристигат още с историческите предмети, изпратени от Русия за уреждане експозициите във Военноисторическите къщи музеи в България и полагат началото на библиотеката.


 Едно от най-старите издания е книгата на генерал-майор Д. П. Батурлин „Картина воинъ Россiи съ Турцiею въ царствованiя императрицы Екатерины II и императора Александра I”, превод от френски, издадена в Санкт-Петербург още през 1829 г., която отразява Руско-турските войни от втората половина на XVIII и началото на XIX век.


 Сред най-интересните и ценни издания са: 
 „Сборникъ матерiалов по Русско-турецкой войне 1877-78гг. на Балканском полуострове„ в 97 тома, издадени в Санкт-Петербург от Военно-историческата комисия на Главния щаб, 1900-1911.
 „Описание Русско-турецкой войны на Балканском полуострове 1877-78г.” в 9 тома, издание на Военно-историческата комисия на Главния  щаб 1901-1913 г. 
 „Памятник Восточной войны 1877-1878 гг.” на Старчевски А. А., Санкт-Петербург, 1878 г.


 Ценни издания от колекцията са книгите за Руско-турската война 1877-1878 г. на румънски, френски, английски и немски автори и преводи на книги от турски език. Антикварна рядкост е издадената през 1878 г. в Лайпциг на немски език „Илюстрована военна хроника 1876-1877. Мемориална книга за ориенталската война”. Безспорен интерес представлява книгата на дивизионния генерал Музафер паша и полковника от генералния щаб Тальят бей „Източната война 1877-1878 г. Отбраната на Плевен по официални и частни документи”, събрани под ръководството на мюшира Гази Осман паша.
 В книгата „Отбраната на Плевен 1877 г. на Фредерик Уилям фон Херберт,  авторът представя спомените си за Плевенската епопея 1877 г., като английски капитан на служба в турската армия.