logo

Съобщение

От 12.00 до 13.00 ч. се преустановява приемът на посетители в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” поради обедна почивка и извършване на дезинфекция.  
2018 - Европейска година на културното наследство
 През м. юли 2018 г., по повод Европейската година на културното наследство, Регионален военноисторически музей -  Плевен се включи в кампанията „Човешкото лице на културното наследство" с  девиз  „Където миналото среща бъдещето". В Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” се обособи  специален кът, където посетителите получават информация за кампанията, както и картички с впечатленията на трима европейци, живеещи в България - Магдалена от Хърватия, Пьотър от Полша и Давид от Португалия. 


 Годината се отбелязва с множество културни събития, инициативи и проекти във всички държави от Европейския съюз, а основната ѝ идея е повече хора да бъдат насърчени да откриват културното наследство на Европа и да взаимодействат с него, както и да се засили чувството на принадлежност към общо европейско пространство.
 Представителството на Европейската комисия в София, в партньорство с Министерство на Културата отбелязват Европейската година на културното наследство с кампанията „Човешкото лице на културното наследство", която цели да покаже диалога между културите в ЕС чрез личния опит на европейци, които са избрали да живеят и работят в България. Вниманието е насочено към „невидимите" измерения на културното наследство, които определят нашата идентичност – обичаи, навици, народопсихология, възприятие за света. 
 Кампанията включва пощенски картички с портрети на 27 европейци, които живеят в България и споделят своя опит от сблъсъка с българската култура. Картичките могат да бъдат взети безплатно от различни културни обекти в цялата страна. На всяка локация ще бъдат достъпни до 3 различни типа картички, като целта е заинтересованите посетители да бъдат стимулирани да посетят други културни центрове, за да се открият портретите и впечатленията на всички 27 европейци. 
 Кампанията се стреми да представи една различна външна гледна точка към българската култура и да покаже неочакваните сходства и взаимодействия между нашата култура и културата на други държави от ЕС.  
Хората, които нямат възможност да се сдобият с всички 27 картички, ще могат да открият портретите онлайн на facebook.com/ECinBulgaria – официалната фейсбук страница на Представителството на Европейската комисия в България.