logo

Съобщение

Във връзка със Заповед № РД 10-281/10.03.2020 на Кмета на Община Плевен се преустановява приемането на посетители в Панорама "Плевенска епопея 1877 г." и останалите обекти на РВИМ-Плевен до второ нареждане!
Links

Image National History Museum-Sofia, Bulgaria
http://www.historymuseum.org/
Image National Museum of Military History http://www.md.government.bg/nvim/_bg/index.html
Image The Regional Historical Museum - Pleven http://www.plevenmuseum.dir.bg
Image

National Park-Museum ''Shipka-Buzluzha''
http://www.altera-group.com/shipka/index.html

Image Military Historical Museum-Reserve of Borodino
http://www.borodino.ru/museum.shtml
Image Vladimir-Suzdal Museum-Reserve
http://www.vladmuseum.ru
Image Offizielle Website der International Panorama Conference
http://www.panoramapainting.com/
Image Virtual Library museums pages
http://icom.museum/vlmp/
Image A museum book of knowledge
http://www.museum.com/
Image PANORAMA OF JERUSALEM AND THE CRUCIFIXION OF CHRIST
http://www.panorama-altoetting.de
Image PANORAMA OF THE ENTRY OF THE MAGYARS
http://www.budapest360.hu/feszty_panorama.htm
Image PANORAMA OF THE BATTLE OF RACŁAWICE, Poland
http://www.panoramaraclawicka.pl/
Image THE BATTLE OF BORODINO
http://www.1812panorama.ru/
Image PANORAMA OF THE BATTLE OF STALINGRAD
http://panorama.volgadmin.ru/default.htm
Image Panorama Mesdag - Netherlands
http://www.panorama-mesdag.nl
Image Bourbaki Panorama Lucerne, Switzerland
http://www.bourbakipanorama.ch/