logo

25 май 2017 г. Възстановяване плочата на Клавдия Поликарповна Корсак-Заимова
 По повод 140 години от Руско-турската война 1877-1878 г. и Плевенската епопея 1877 г., активисти на ПП „Нова зора“ – Плевен почистиха паметника на Стоян Заимов и генерал Владимир Заимов в Скобелев парк-музей и подновиха надписите.


 На гърба на паметника бе монтирана възстановената плоча на Клавдия Поликарповна Корсак-Заимова, съпруга на Стоян Заимов и майка на ген. Владимир Заимов.