logo

Съобщение

От 12.00 до 13.00 ч. се преустановява приемът на посетители в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” поради обедна почивка и извършване на дезинфекция.  
10 декември 2016 г. Постерна изложба „Неизвестният Плевен"
 Изложбата „Неизвестният Плевен – краят на ХІХ и началото на ХХ век”е един от модулите по проект на Военноисторически музеи – Плевен за популяризиране на културно-историческото наследство и движимите културни ценности от музейния фонд в достъпна градска среда, извън залите на музея. Над 80 фотоса на оригинални снимки представят Плевен в края на ХІХ и началото на ХХ век.


 Изложбата е във формат от 12 постера, които показват града в навечерието на „Руско-турската война 1877-1878 г.” и промените в неговия облик в годините след Освобождението – архитектура, строителство, инфраструктура, жилищни и обществени сгради, църкви, училища, читалище и театър, първите именувани улици и площади, пазари, търговия, индустрия, банково и болнично дело, образование и култура. 


 Специално място е отделено на улица „Александровска” – главната улица на Плевен, паметника на Свободата – първият паметник в Плевен, открит през 1879 г., изграждането на Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ”, Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец”, Скобелев парк-музей, както и на личности и събития, свързани с обществения живот и културното развитие на Плевен.