logo

15 юли 2016 г. Среща с представители на Скобелевски комитет
 На 15 и 16 юли 2016 г. на посещение в Плевен бяха представители на Санкт-Петербургския филиал на Международното обществено обединение „Славяни” - Скобелевски комитет. На среща с ръководството на ВИМ и представители на регионално дружество „Традиция” – Плевен, се обсъдиха дейностите на Военноисторическите музеи по мемориализация паметта на прославения руски генерал Михаил Дмитриевич Скобелев и участието му в Третия щурм за освобождението на Плевен.


 Г-н Мовчанюк В.М., председател на филиала и г-жа Капустина В.А., член на комитета, запознаха ръководството на Военноисторически музеи с дейността на Скобелевския комитет и подариха на музея копия на снимки и документи, свързани с ген. М. Д. Скобелев и фамилия Скобелеви. 


 На библиотеката на Военноисторически музеи гостите дариха книгите „Генерал Скобелев. Триумф и забвение” на В. Б. Дукмасов, Скобелевские чтения – материали от конференцията, посветена на 165 годишнината от рождението на М. Д. Скобелев и избрани романси на В. Г. Врангел, след които има три романса, посветени на Олга Д. Шереметиева, сестра на ген. М. Д. Скобелев.