logo

Дирекция „Военноисторически музеи” Плевен получи ценно дарение
 В края на 2015 г. Дирекция „Военноисторически музеи” Плевен получи ценно дарение от 304 броя книги, албуми, атласи, пътеводители и дипляни от личната библиотека на Никола Бошнаков, бивш директор на Военноисторическите музеи. Дарението, което включва научна, научнопопулярна, мемоарна и художествена литература, бе предадено от неговата съпруга Иванка  Бошнакова, бивш директор на Държавен архив, Плевен.  
 Повечето заглавия  са свързани с тематиката на Военноисторическите музеи и Руско-турската освободителна война 1877/78 г. Особено ценни са „Кратка история на Освободителната война 1877-1878”, с автори Г. Георгиев и В. Топалов, „Медицинската общественост и военната медицина в Освободителната война на Балканите през 1877-1878” на А. Георгиевски и З. Мицов, „Освободителната война през погледа на съвременници”, съставител Анчо Анчев, „Освобождението на Пловдивския край от османско иго 1877-1878” автор Недялко Немски, „Николай Иванович Пирогов (живот и дейност)” автор проф. д-р Здравко Мицов и др. Албуми с репродукции на художествени произведения, отразяващи Руско-турската война 1877/78 г. – „Освобождението”, „Епопеята на Шипка” и др.


 Особено ценни са няколко книги, издадени през първите десетилетия на ХХ век – „Райна княгиня  (автобиография)” от 1935 г., Захари Стоянов „Хр. Ботйов опит за биография”, Неофит Рилски „До кога сън дълбок?” Избрани съчинения и писма от 1942 г., Неофит Бозвели „Мати Болгария” от 1942 г. и др.


 Мемоарната литература е представена от „Записки (1875-1878)” на Н. П. Игнатиев, Дневници и спомени (1877-1939) на Никола Обретенов, „Писма и изповеди на един четник” на Христо Силянов и др.
 Художествената литература е предимно историческа – романизирани биографии на български царе и поборници за свободата на България – „Хан Крум”, „Княз Борис І” на Димитър Мантов, „И се възвисиха Асеновци” на Слав Хр. Караславов и др.
 Много ценни са албумите с репродукции на художествени произведения на различни автори – „Николае Вакареску”, „В.В.Верещагин” и др.


 Пътеводителите и дипляните са от различни музеи в България и чужбина.
 Дарението ще обогати библиотеката на Военноисторическите музеи и ще подпомогне работата на специалистите в тях.