logo

Съобщение

РЕГИОНАЛЕН  ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

На 14 април 2017 г. ще работят Експозиция „Плевенска епопея 1877 г.” в РИМ, Къща музей „Велики Княз Н.Николаевич” и Къща музей „Негово Кралско Величество Карол І” в гр. Пордим.

На 14 и 15 април 2017 г. ще работят Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец” и Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ”. 

На 16 и 17 април 2017 г. музейните обекти

НЯМА ДА РАБОТЯТ

9 декември 2013 г. Изложба „Новопостъпили материали по проект „Слава- памет”
 По повод 10 декември и 136–та годишнина от освобождението на Плевен, на оградата на Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ” се експонира изложба на открито „Новопостъпили материали по проект „Слава-памет” във фондовете на Военноисторически музеи – Плевен. 
 Военноисторически музеи – Плевен съхраняват над 132 хиляди движими културни ценности с национално значение, свързани с местата на паметта, Руско-турската война 1877-1878 г. и Плевенската епопея 1877 г., Българското възраждане и борбите за национално освобождение, създаването на ВИМ и Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” 


 За периода 1998-2013 г. фондът се обогати с над 12 500 броя движими културни ценности, класифицирани в отделни сбирки и колекции. 
 Военноисторически музеи – Плевен издирват и съхраняват оръжия от времето на българските националноосвободителни борби и въстания, от Руско-турската Освободителна война 1877-1878 г., от следосвобожденските години, а също и  известен брой съвременни образци. Това е една от най-богатите в България музейни колекции на оръжие, която през последните 15 години се попълни и обогати с много нови образци.