logo

27 октомври 2013 г. Работна среща в гр.Владимир, Руска Федерация
 На 27 октомври 2013 г. в Управлението на Федералното държавно бюджетно учреждение на културата „Държавен Владимиро-Суздалски историко-архитектурен и художествен музей-резерват” се състоя работна среща между директора на Военноисторически музеи Плевен доц.д-р Милко Аспарухов и директора на Държавния Владимиро-Суздалски историко-архитектурен и художествен музей-резерват Светлана Евгениевна Мелникова. 


 Работната среща-разговор се състоя в присъствието на кмета на град Плевен проф.д-р Димитър Стойков. Дискутираха се въпроси свързани с бъдещото дългосрочно и взаимноизгодно сътрудничество между двете музейни институции, които поддържат партньорски отношения от 60-те години на 20 век.


 Обсъдиха се и въпроси свързани с реализирането на мащабен проект, посветен на Националния празник на Република България 3 март. Намеренията са в залите на Панорама Плевенска епопея 1877 г.” да се експонира изложбата „Скъпоценна украса на икони” от фондовете на „Държавен Владимиро-Суздалски историко-архитектурен и художествен музей-резерват”. Проектът  се финансира изцяло от руска страна, за което са направени постъпки пред Министерството на културата на Руската федерация. Изложбата  включва ценни старинни икони, метални обкови, тъканни украси на икони и други.