logo

Съобщение

От 12.00 до 13.00 ч. се преустановява приемът на посетители в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” поради обедна почивка и извършване на дезинфекция.  
6 септември 2013 г. - „Преселници от Емборе, Македония, в обществено политическия живот на Плевен"
 По повод 6 септември – Денят на Съединението на княжество България и Източна Румелия, Дирекция „Военно-исторически музеи” Плевен представи на оградата на Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ” изложба с постери „Преселници от Емборе, Македония, в обществено политическия живот на Плевен”. 
 Много българи от Македония, още преди освобождението се изселват към вътрешността на българските територии в търсене на по-добри условия за живот, повече сигурност и възможност за реализация. 
 В Плевен, в годините преди освобождението до първото десетилетие на ХХ в., се преселват около 25 фамилии българи от Македония, много от които от Емборе, Егейска Македония, днес в границите на Република Гърция. 


 Изложбата илюстрира животът и дейността на някои от фамилиите с най-големи заслуги към развитието на град Плевен. 
 На осем постера са представени:
 - кратка информация за село Емборе
 - Димитър Константинов – един от първите преселници, виден благодетел и дарител, човекът вложил милиони в изграждането на обществени сгради подарени на Плевен, допринесъл за икономическото му духовно и социално развитие и архитектурен облик. 
 - Фамилия Върбенови – заможни търговци – прекупвачи, собственици на земя, чифликчии, щедри дарители на плевенските църкви и на училища от родният им край. Оставили наследници, които активно се включват в обществено политическия живот на страната.
 - Братя Коста и Димитър Стоянови – търговци, напредничави индустриалци, помогнали за развитието на мелничарската промишленост, корабостроенето и щедро спонсорирали духовния живот на града.
 - Фамилия Димитрови – търговци, успешно пуснали корени в обществения и социален живот на Плевен, участници във войните за национално обединение, оставили наследници, продължили делото им в полза развитието на града. 
 - Васил Карастоянов и Димитър Пападжаков – хора с активна обществено-политическа позиция, антифашисти.