logo

Съобщение

От 12.00 до 13.00 ч. се преустановява приемът на посетители в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” поради обедна почивка и извършване на дезинфекция.  
27 февруари 2013 г. - Изложба „Неизвестни литографии от колекцията на ВИМ Плевен”.
    На 27 февруари 2013 г., по повод Националния празник на Република България 3 март и 135-та годишнина от освобождението на България, в панорама „Плевенска епопея 1877 г.” бе открита изложба „Неизвестни литографии от колекцията на Военноисторически музеи Плевен”.


 
    Това е не показвана сбирка от 18 литографии, посветени на Руско-турската война 1877/78 г. Ценната колекция е дарена през 1969 г. от известния  руски учен, академик, доктор на техническите науки, професор Валерий Фьодорович Бабков. Събирана е от неговия баща като дарителят смята, че Плевен е най-подходящо място за нея, защото историята на града е неотделима от показаните върху старите  литографии  събития.    В сбирката отсъстват портрети, тя съдържа литографии с жанрови сцени и политически карикатури. Рисуването на подобни творби дори не изисква от художника присъствие на мястото на събитието.    Някои образи са изтъкнати на преден план и силно подчертани чрез осветлението и оцветяването, други остават на заден план в сянка. Повечето творби са рисувани само с линии и по-късно са оцветени. Колоритът е  без нюанси,  понякога са оцветени само отделни фигури или предмети от изображението, които носят по-голяма идейна натовареност.    Композиционното подреждане на тези творби също е предсказуемо и еднотипно: на предния план са най-важните фигури, останалата маса – отзад и встрани. Император Александър ІІ присъства на няколко литографии, заобиколен от роднини и свитата си. Обикновено царят наблюдава сражение, поздравява по случай поредна победа или празник, посещава болници и лазарети.    Повечето литографии не са подписани. Но за сметка на своите художествени качества тези предназначени за широката публика творби отговарят на  търсенето на информация за актуалния момент. Върху тях в образи се проследява цялата история на Освободителната война, обхванат е периодът  от 18 май 1877 г. до 1 февруари 1878 г.
    И това е най-важното, защото датите върху литографиите показват, че те са публикувани само няколко дни след изобразеното на тях събитие: Александър ІІ на бойното поле отвъд Дунава; влизането на руските войски в Ловеч; победи на кавказкия фронт; падането на Плевен и пленяването на Осман паша;  превземането на Етрополе; пълното поражение на армията на Сюлейман паша и т.н.    Осем от литографиите представляват приложения към различни периодични издания: шест от тях са на вестник „Московски ведомости” и по една на „Съвременните известия” и „Правителствения вестник”.