logo

Съобщение

Във връзка със Заповед № РД 10-281/10.03.2020 на Кмета на Община Плевен се преустановява приемането на посетители в Панорама "Плевенска епопея 1877 г." и останалите обекти на РВИМ-Плевен до второ нареждане!
19 Февруари 2013 г. - Представяне книга на проф. дин Иван Стоянов за Васил Левски
    По повод 140 годишнината от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, Военноисторическите музеи организираха представяне на най-новата книга на проф. дин Иван Стоянов, преподавател във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий”, „Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски”, издадена по повод 175 годишнината от рождението на Апостола.    Проявата се състоя в къща музей „Цар Освободител Александър ІІ”, която се оказа тясна за всички, които се интересуват от българската възрожденска история и в частност от живота и делото на Васил Левски.
    Книгата и авторът и бяха представени от доц.д-р Милко Аспарухов, който направи и ретроспекция на богатата книжнина, посветена на великото дело на Апостола на  свободата.