logo

3 април 2012 г. - Снимков материал за родовото имение на ген.Скобелев в Спаское - Заборово
    По молба на посолството на Руската федерация в София, Дирекция „Военно-исторически музеи” Плевен предостави за родовото имение на генерал-лейтенант Михаил Дмитриевич Скобелев в Спаское-Заборово, Рязанска област, снимков материал на лични вещи на ген.Скобелев и на други музейни материали от фондовете на музея, свързани с личността и бойния път на генерала по време на Руско-турската война 1877/78 г. и Плевенската епопея.

    Бе предадена също метална капсула с пръст от редут „Кованлък” превзет от отряда на генерал Скобелев по време на Третия щурм за Плевен на 11 септември 1877 г. Известно е, че Скобелев успява да удържи този редут едно денонощие, но след като му е отказано подкрепление, той е принуден да изпълни заповедта на Главното командване и да се оттегли от заетите позиции.Ген.М.Д.Скобелев умира на 25 юни 1882 г. в Москва, едва на 39 годишна възраст. Погребението му е грандиозно, цяла Русия го изпраща в последния му земен път към родовото имение в Спаское-Заборово.
    След октомврийската революция през 1917 г. паметниците му са свалени и паметта за него е заличена. Интересът към личността му се възражда едва след 1991 година.
    В основите на открития на 11 септември 2007 година паметник на Скобелев в Плевен, в специално пригодено хранилище е вградена капсула с пръст от родовото имение на генерала в Спаское-Заборово.
    За музея в имението Дирекция „Военно-исторически музеи” Плевен предостави и свои печатни издания свързани с Руско-турската война 1877/78 г.
    В бъдеще специалистите на Военноисторическите музеи имат готовност за обмен с руските си колеги по темата за войната и за личността на Скобелев.