logo

Съобщение

От 12.00 до 13.00 ч. се преустановява приемът на посетители в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” поради обедна почивка и извършване на дезинфекция.  
2 март 2012 г. - Изложба "Освобождението в литографии"
    По повод националния празник 3 март Дирекция Военноисторически музеи" – Плевен експонира на оградата на къща музей "Цар Освободител Александър ІІ" изложба, представяща част от богатата колекция литографии, която притежават Военноисторическите музеи.    Творбите са свързани от общата тема за Руско-турската война 1877-78 г. и освобождението на България.  Литографиите показват разгрома на турската армия при Плевен и капитулацията на Осман паша през декември 1877 г., представят моменти от всекидневието на руската армия, по-интересни епизоди от военните действия. Отредено е място на висшите руски командири – генералите Скобелев, Гурко, Тотлебен. Няколко литографии са посветени на руския император Александър ІІ – Цар Освободител, неговото семейство и гибелта му през 1881 г. Ценни литографии са свързани с националноосвободителните борби на българския народ, с дейността на въстаническите чети през годините на игото. Представено е участието на Българското опълчение в боевете при Стара Загора и на Шипка.
    Повечето от руските литографии са отпечатани в Москва,  българските –  предимно във Виена, а румънските – в Букурещ и Лондон.