logo

Съобщение

РЕГИОНАЛЕН  ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

На 14 април 2017 г. ще работят Експозиция „Плевенска епопея 1877 г.” в РИМ, Къща музей „Велики Княз Н.Николаевич” и Къща музей „Негово Кралско Величество Карол І” в гр. Пордим.

На 14 и 15 април 2017 г. ще работят Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец” и Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ”. 

На 16 и 17 април 2017 г. музейните обекти

НЯМА ДА РАБОТЯТ

2 март 2012 г. - Изложба "Освобождението в литографии"
    По повод националния празник 3 март Дирекция Военноисторически музеи" – Плевен експонира на оградата на къща музей "Цар Освободител Александър ІІ" изложба, представяща част от богатата колекция литографии, която притежават Военноисторическите музеи.    Творбите са свързани от общата тема за Руско-турската война 1877-78 г. и освобождението на България.  Литографиите показват разгрома на турската армия при Плевен и капитулацията на Осман паша през декември 1877 г., представят моменти от всекидневието на руската армия, по-интересни епизоди от военните действия. Отредено е място на висшите руски командири – генералите Скобелев, Гурко, Тотлебен. Няколко литографии са посветени на руския император Александър ІІ – Цар Освободител, неговото семейство и гибелта му през 1881 г. Ценни литографии са свързани с националноосвободителните борби на българския народ, с дейността на въстаническите чети през годините на игото. Представено е участието на Българското опълчение в боевете при Стара Загора и на Шипка.
    Повечето от руските литографии са отпечатани в Москва,  българските –  предимно във Виена, а румънските – в Букурещ и Лондон.