logo

3 март 2012 г. - Реликви на руското царско семейство гостуват в НВИМ
    По повод Националния празник на Република България и 134-та годишнина от Освобождението, на 3 март в Националния военноисторически музей гостуваха ценни реликви от колекцията на Военноисторически музеи -Плевен. За първи път в София бяха показани лични вещи на император Александър ІІ и на Великия княз Николай Николаевич - единствената извън пределите на Русия хусарска униформа с фелдмаршалски знаци на Александър ІІ – мундир/венгерка, параден брич (чакчири) и шапка/кепе. Бяха експонирани и  казашки мундир с фелдмаршалски пагони и наградна шашка на великия княз Николай Николаевич и икона „Св.Никола Нови”, подарена на главнокомандващия руската армия Николай Николаевич от митрополит Мелетий Софийски през 1878 година.