logo

21 ноември 2011 г. – Военноисторическите музеи получиха като дарение ценни румънски книги
    По проекта „Засилване на трансграничното сътрудничество в сферата на туризма и насърчаване развитието на общи туристически продукти в областите Плевен и Долж", Румъния, дирекция „Военно-исторически музеи” Плевен получи  дарение от Фондация „Перпетуум мобиле” и Асоциация „Алексис Проджект”, гр.Крайова, Румъния. 
    То включва изключително ценни книги за участието на Румъния в Руско-турската война 1877/78 г. Сред тях са:  Албумът с исторически карти Руско-турската война 1877-78 г., издаден през 1906 г., библиографска рядкост, внасящ допълнителна яснота в детайлите на бойните действия около Плевен и участието на румънската армия в тях, книга - документи и материали от войната за национална независимост на Румъния, книга „Подкрепата на румънците за Русия във войната 1877-1878 г., издадена в Букурещ през 1896 г., Атлас от карти на бойните полета по време на войната, издаден през 1898 г. и др.  Дарението  включва и  копие на румънско бойно знаме, участвало в Освободителната война. С книгите и знамето се попълва колекцията на музея  от материали за участието на румънската армия във войната.