logo

Съобщение

Във връзка със Заповед № РД 10-281/10.03.2020 на Кмета на Община Плевен се преустановява приемането на посетители в Панорама "Плевенска епопея 1877 г." и останалите обекти на РВИМ-Плевен до второ нареждане!
3 март 2011г. – Национален празник на Република България
    На Националния празник 3 март 2011 г. през експозициите на Плевенските Военноисторически музеи преминаха хиляди посетители. И тази година най-голям бе интересът към панорама “Плевенска епопея 1877 г.    В празничния ден през залите преминаха над 6000 души, от които около 2000 деца.
Сред посетителите бяха организирани ученици от София, Русе и Карлово, както и гости от Русия, Унгария, Гърция и Испания.    Около 1500 души посетиха параклис мавзолей “Св.Георги Победоносец”, а музея “Цар Освободител Александър ІІ” привлече вниманието на над 250 души. Експозиция “Плевенска епопея 1877 г.” в Регионалния исторически музей бе разгледана от около 700 жители и гости на град Плевен, от които 200 ученици.