logo

Контакти
РЕГИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛЕВЕН
град Плевен - 5800
ул. "Васил Левски" №157, П.К. 195

Тел. за заявки и информация:
+359 64 830251

Чов.ресурси, секретар - 0877 145 370
Връзки с обществеността - 0877 145 376
e-mail: panoramapleven@gmail.com

Contact